×
×
Продаја

Овде можете наручити каталог, књиге, сувенире, рекламни материјал, који је везан за тему изложбе У ИМЕ НАРОДА!

НАРУЧИВАЊЕ: 065 877 17 57, scvetkovic72@gmail.com

ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ У СРБИЈИ 1945-2000.

Илегалне политичке организације
Одметници и отпори у цркви
Тероризам власти и политичка емиграција
Протести студената и грађана
Отпори у култури и цензура
Раднички штрајкови
Илегалне омладинске групе…..
Књига о друштвеним отпорима и полувековној тежњи за слободом многих грађана Србије!
О свим облицима репресије и друштвеног отпора комунистичком режиму у новој књизи  др Срђана Цветковића….