×
×

ПРИНУДНИ ОТКУП И КОЛЕКТИВИЗАЦИЈА

Галерија

КОЛЕКТИВИЗАЦИЈА СЕЛА

24.дец.2017 | 11:07 am |
КАРТА: КОЛЕКТИВИЗАЦИЈА У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ (Chrempton R . i B., Atlas of Eаstern Europe of Twentieith Century, London 1996)
КАРТА: КОЛЕКТИВИЗАЦИЈА У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ (Chrempton R . i B., Atlas of Eаstern Europe of Twentieith Century, London 1996)

Колективизација је дала различите резултате у појединим земљама Источне Европе. У Бугарској је 1957. објављено да је потпуно спроведена, и ту је имала логике с обзиром на уситњеност поседа. Релативно је имала успеха у Чехословачкој и Румунији, док је најслабије резултате (око 20%) дала у Пољској (где није било никакве економске логике) и у Југославији, где је нарочито у Србији постојала укорењена територијализованост сељака на поседима и где се на крају од ње одустало. Иако је свима био узор СССР и потпуна колективизација села, облици задруга су се разликовали у појединим земљама. Како је сукоб са Стаљином јењавао, врх југословенске комунистичке партије увиђао је сву бесмисленост свог експеримента,
па је такав концепт колективизације, под притиском западних сила и у контексту нове политике напуштен крајем 1953. године.