×
×
ЧЛАНЦИ

ФЕЉТОН: ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ 1945-1991. (09)НАПА­ДИ НА ОРГА­НЕ РЕДА И НАРУ­ША­ВАЊЕ ЈАВ­НОГ РЕДА И МИРА

30.мар.2022 | 6:19 am |
  НАПА­ДИ НА ОРГА­НЕ РЕДА И НАРУ­ША­ВАЊЕ ЈАВ­НОГ РЕДА И МИРА    У поратно време  напада и изгреда према органима реда готово да  није…детаљније

ФЕЉТОН: ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ 1945-1991. (08): ,,ОБУСТАВЕ РАДА” СФРЈ

27.мар.2022 | 9:36 pm |
Др Срђан Цветковић            ,,ОБУСТАВЕ РАДА" СФРЈ   У исто­ри­ји соци­ја­ли­стич­ке Југо­сла­ви­је није забе­ле­жен није­дан већи штрајк тј. обу­ста­ва рада,…детаљније

ФЕЉТОН: ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ 1945-1991. (07): ОТПОР ,,КУЛАКА“ ОСНИВАЊУ ,,КОЛХОЗА“ У СРБИЈИ

25.мар.2022 | 10:19 am |
др Срђан Цветковић ОТПОР ,,КУЛАКА“ ОСНИВАЊУ ,,КОЛХОЗА“ У СРБИЈИ   Ра­ди до­ка­зи­ва­ња пра­во­вер­но­сти Ста­љи­но­вој дог­ми у на­ред­ним го­ди­на­ма (1949–1951) дош­ло је до на­гле и…детаљније

ФЕЉТОН: ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ 1945-1991. (06): УБЕЂИВАЊЕ ПРЕКО ЛЕЂА

24.мар.2022 | 10:16 am |
др СРЂАН ЦВЕТКОВИЋ   .,,УБЕЂИВАЊЕ ПРЕКО ЛЕЂА“   Про­гон се­ља­ка због от­ку­па се на­ро­чи­то за­ош­трио по­сле су­ко­ба са Информбироом због отворених за­мер­ки по­ли­ти­ци КПЈ…детаљније

ФЕЉТОН: ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ 1945-1991. (05): ГОДИНЕ ЛОВА НА ОДМЕТНИКЕ

23.мар.2022 | 9:50 am |
др СРЂАН ЦВЕТКОВИЋ ГОДИНЕ ЛОВА НА ОДМЕТНИКЕ   Број од­мет­ни­ка и ја­та­ка био је у стал­ном опа­да­њу по­сле из­бо­ра но­вем­бра 1945. У том пе­ри­о­ду…детаљније