×
×
ЧЛАНЦИ

ПОСЛЕДЊИ ОДГОВОР НА САОПШТЕЊЕ АРХИВА СРБИЈЕ О ЗАБРАНИ ИСТРАЖИВАЊА

02.сеп.2022 | 11:37 am |
ПОСЛЕДЊИ ОДГОВОР НА САОПШТЕЊЕ АРХИВА СРБИЈЕ О ЗАБРАНИ ИСТРАЖИВАЊА ДР СРЂАНУ ЦВЕТКОВИЋУ И ДР НЕМАЊИ ДЕВИЋУ   Без  намере да улазим у бесконачну и…детаљније

ФЕЉТОН: ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ 1945-1991. (19): ОТПОР ПРОГОНУ ПРОФЕСОРА ,,ПРАКСИСОВАЦА”

20.апр.2022 | 11:48 am |
  ОТПОР ПРОГОНУ ПРОФЕСОРА ,,ПРАКСИСОВАЦА"   Још током 1968. Ј.Б.Тито је у својим јавним иступима позивао да се одвоји „жито од кукоља“ и са…детаљније

ФЕЉТОН KЊИГА: ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ 1945-1991. (19) ,,АНАРХОЛИБЕРАЛИ“ СА ФИЛОЗОФСКОГ

19.апр.2022 | 9:47 am |
,,АНАРХОЛИБЕРАЛИ“ СА ФИЛОЗОФСКОГ   Први студентски штрајк након 1968-ме десио се већ у лето 1970 .године на Филозофском факултету у Београду. На вест да…детаљније

ФЕЉТОН: ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ 1945-1991. (18): ПАР­ТИЈ­СКЕ СМЕ­НЕ УМЕ­СТО „ЧИСТ­КИ“

16.апр.2022 | 7:47 pm |
ПАР­ТИЈ­СКЕ СМЕ­НЕ УМЕ­СТО „ЧИСТ­КИ“   Пар­тиј­ски опо­нен­ти после 1953. који нису изра­жа­ва­ли дубо­ку систем­ску кри­ти­ку углав­ном само сме­њи­ва­ни, пен­зи­о­ни­са­ни или пре­ме­шта­ни на ниже функ­ци­је…детаљније

ФЕЉТОН: ОТПОР КОМУНИСТИЧКОМ РЕЖИМУ 1945-1991.(16): ПРОГОН ,,ЛИБЕ­РА­ЛА” И ,,ТЕХ­НО­МЕН­ЏЕ­РА“ У СРБИЈИ

14.апр.2022 | 3:18 pm |
  ПРОГОН ,,ЛИБЕ­РА­ЛА" И ,,ТЕХ­НО­МЕН­ЏЕ­РА“ У СРБИЈИ   Либе­ра­ли­ма у Срби­ји, чија су пер­со­ни­фи­ка­ци­ја били кому­ни­стич­ки руко­во­ди­о­ци Мар­ко Нике­зић и Латин­ка Перо­ви­ћи, заме­ра­но је…детаљније