×
×
Продаја

Овде можете наручити каталог, књиге, сувенире, рекламни материјал, који је везан за тему изложбе У ИМЕ НАРОДА!

НАРУЧИВАЊЕ: 065 877 17 57, scvetkovic72@gmail.com

3. ИЗМЕЂУ СРПА И ЧЕКИЋА- ликвидација народних непријатеља 1944-1953. – 1100 дин.

Књига др Срђана Цветковића је плод и закровљење деценијског напора аутора да расветли све облике систематског државног терора у времену 1944-1953. На око 600 страна, уз око 200 фотографија, обиље дијаграма, табела и личних судбина изложени су факти о једном о најтрагичнијих и до скора најзатамњенијих страница новије српске историје.