×
×

ПРИНУДНИ ОТКУП И КОЛЕКТИВИЗАЦИЈА

Документација

На овом месту можте преузети документе о провођењу мера принудног откупа у колективизације као и уопште политике према селу и сељацима револуционарних комунистичких власти.